تهران، خیابان وزرا، کوچه 6، پلاک 14 02188655774 09381061139

علی رضایی

سازین  »  مشتری  »  علی رضایی

علی رضایی

داود خزایی

مجموعه بازسازی ساختمان سازین دارای یک تیم مسئولیت‌پذیر و متعهد است. تیمی که از همکاری با آنها رضایت کامل داشتیم. دانش و مهارت پیاده‌ سازی آن و گرفتن نتایج مورد انتظار برای اهداف تعیین شده از گزینه‌هایی بود که سبب ادامه همکاری با شرکت سازین شد.

02188655774
پیام در واتس آپ